Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Na podstawie art. 14 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Łodzi Zarządzeniem nr 13  z 29 września 2020 roku powołał koordynatora do spraw dostępności w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi. Na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Sądu Apelacyjnego w Łodzi a Dyrektorami sądów apelacji łódzkiej, Koordynator realizuje swoje zadania również na rzecz pozostałych sądów apelacji – w tym w Sądzie Rejonowym w Krotoszynie.

 

Dane kontaktowe koordynatora ds. dostępności:

Szymon Arkuszewski

tel. 42 68 50 662,

e-mail: dostepnosc@lodz.sa.gov.pl

 

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

- monitorowanie działalności sądów apelacji łódzkiej w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

- przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.

Rejestr zmian dla: Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krotoszynie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-03-29
Publikacja w dniu:
2021-03-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krotoszynie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-10-07
Publikacja w dniu:
2020-10-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krotoszynie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-10-07
Publikacja w dniu:
2020-10-07
Opis zmiany:
b/d