Pytania i odpowiedzi

Pytanie:

Ile czasu musi upłynąć aby wyrok się uprawomocnił ( wyrok w sądzie cywilnym) i czy liczą się dni robocze, czy wszystkie dni od ogłoszenia orzeczenia?

 

Odpowiedź:

Jeżeli wyrok nie był zaoczny, a także jeżeli żadna ze stron postępowania (powód, pozwany lub ich pełnomocnicy) nie złożyła środka odwoławczego (apelacji) od wyroku oraz nie złożyła wniosku o doręczenie i sporządzenie uzasadnienia wyroku - to wyrok taki uprawomocnia się w terminie 21 dni od daty jego ogłoszenia. Przy obliczaniu prawomocności wyroku bierze się pod uwagę wszystkie dni tygodnia także soboty i niedziele.

 

 

 

Rejestr zmian dla: Pytania i odpowiedzi