Opłaty sądowe

W Sądzie Rejonowym w Krotoszynie e-znaki sądowe (opłaty sądowe) sprzedawane są w Biurze Podawczym w pokoju nr 13 (parter) od poniedziałku do piątku w godzinach: 730- 1400

 Opłatę za e-znak uiszcza się pracownikowi Sądu w formie wpłaty gotówkowej (odliczona kwota) lub w formie bezgotówkowej za pomocą karty płatniczej
 
E-znaki można nabyć:
• przez stronę internetową: www.oplaty.ms.gov.pl
• w Biurze Podawczym (j/w)
 
Opłaty sądowe w formie bezgotówkowej można uiszczać w następujący sposób:
• przelewem na rachunek bieżący dochodów Sądu
• za pośrednictwem platformy internetowej E-PŁATNOŚCI – udostępnionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości od 1.01.2017 r. - www.oplaty.ms.gov.pl
 
Opłaty sądowe można także uiszczać  w placówkach Poczty Polskiej S.A. na terenie całego kraju.
 
 
Opłat na rachunek bieżący dochodów sądu można dokonać przelewem, na podane poniżej konta.
 
Uwaga: Na dowodzie wpłaty, w pozycji "tytułem" należy wskazać sygnaturę sprawy tytuł wpłaty oraz sąd, którego wpłata dotyczy
 
PrzykładI C 112/20 odpis wyroku - SR Krotoszyn
 
 
 
NUMERY RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH DOCHODÓW SĄDU
na które można dokonywać wpłat:
 
wpłaty dot. I Wydziału Cywilnego (dochody budżetowe: wpisy, koszty sądowe, grzywny, opłaty sądowe, opłaty kancelaryjne i uzupełniające)
73 1010 0055 1253 0050 1900 0002
 
wpłaty dot. II Wydziału Karnego (dochody budżetowe:  grzywny, koszty sądowe, opłaty sądowe, opłaty kancelaryjne i uzupełniające)
30 1010 0055 1253 0050 1900 0000
 
wpłaty dot. III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich (dochody budżetowe: wpisy, grzywny, koszty sądowe, opłaty sądowe, opłaty kancelaryjne i uzupełniające)
46 1010 0055 1253 0050 1900 0003
 
wpłaty dot. IV Wydziału Ksiąg Wieczystych (dochody budżetowe: wpisy, opłaty sądowe, opłaty kancelaryjne i uzupełniające)
03 1010 0055 1253 0050 1900 0001
 
Uwaga: Na dowodzie wpłaty należy wskazać sygnaturę sprawy, sąd którego wpłata dotyczy oraz tytuł wpłaty. 
Przykład: 
I C 230/20 wpis - SR Krotoszyn,  
II K 126/20 grzywna - SR Krotoszyn
 
wpłaty zaliczek sądowych (m.in. zaliczki na biegłych, tłumaczy przysięgłych, ogłoszenia, opłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym)
47 1010 1469 0030 7213 9800 0000
 
Uwaga: W tytule przelewu należy wskazać sąd, sygnaturę sprawy i stronę
 
Przykład
SR Krotoszyn I Ns 201/20 Jan Kowalski - wpis do Rej.Spadkowego,
SR Krotoszyn I C 201/20 Jan Kowalski - zaliczka na biegłego
 
wpłaty sum depozytowych (kaucje, wadia, poręczenia majątkowe, rękojmie, sumy stanowiące przedmiot sporu)
40 1130 1017 0021 1001 7190 0004
 
nawiązki i świadczenia pieniężne zasądzone na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
43 1130 1088 0018 8149 5020 0004

Rejestr zmian dla: Opłaty sądowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krotoszynie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-07-29
Publikacja w dniu:
2021-07-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krotoszynie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-11-11
Publikacja w dniu:
2020-11-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krotoszynie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-11-11
Publikacja w dniu:
2020-11-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krotoszynie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-11-11
Publikacja w dniu:
2020-11-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krotoszynie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-11-11
Publikacja w dniu:
2020-11-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krotoszynie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-11-11
Publikacja w dniu:
2020-11-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krotoszynie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-11-05
Publikacja w dniu:
2020-11-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krotoszynie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-11-05
Publikacja w dniu:
2020-11-05
Opis zmiany:
b/d