Konta bankowe

Znaki opłaty sądowej są do nabycia w biurze podawczym sądu (parter, pokój nr 13) codzinnie od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do godziny 1400

Grzywny, koszty sądowe, opłaty sądowe, opłaty kancelaryjne i uzupełniające należy wpłacać na konto dochodów budżetowych Wydziału którego sprawa dotyczy. Poniżej lista numerów kont:

 

dochody budżetowe: I Wydział Cywilny

73 1010 0055 1253 0050 1900 0002

 

dochody budżetowe: II Wydział Karny

30 1010 0055 1253 0050 1900 0000

 

dochody budżetowe: III Wydział Rodzinny i Nieletnich

 46 1010 0055 1253 0050 1900 0003

 

dochody budżetowe: IV Wydział Ksiąg Wieczystych

03 1010 0055 1253 0050 1900 0001

 

 

Uwaga:Na dowodzie wpłaty należy wskazać sygnaturę sprawy, sąd którego wpłata dotyczy oraz tytuł wpłaty. 

Przykład:  SR Krotoszyn I C 20/19 wpis,  SR Krotoszyn II K 1/19 grzywna.

 

wpłaty zaliczek sądowych (m.in.. zaliczki na biegłych, tłumaczy przysięgłych, ogłoszenia)

47 1010 1469 0030 7213 9800 0000

 

wpłaty sum depozytowych (kaucje, wadia, poręczenia majątkowe, rękojmie, sumy stanowiące przedmiot sporu)

40 1130 1017 0021 1001 7190 0004

 

nawiązki i świadczenia pieniężne zasądzone na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

43 1130 1088 0018 8149 5020 0004

 

opłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym w wysokości 5 zł

47 1010 1469 0030 7213 9800 0000


Uwaga: W tytule przelewu należy wskazać sąd, sygnaturę sprawy i stronę

Przykład: SR Krotoszyn I Ns 201/16 Jan Kowalski - za wpis do Rej.Spadkowego.

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: Konta bankowe