Informacje dla niepełnosprawnych

Informacja dla niesłyszących i głuchoniemych interesantów Sądu Rejonowego w Krotoszynie.

Szanowni Państwo

Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniewidomym do tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika (tłumacza SKOGN - systemów komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Wychodząc naprzeciw potrzebom niesłyszących petentów Sądu Rejonowego w Krotoszynie informujemy, iż zapewnia się usługi pozwalające na komunikowanie się osobomgłuchoniemym za pośrednictwem środków wspierających komunikację w postaci :

- korzystania z poczty elektronicznej na adres : administracja@krotoszyn.sr.gov.pl

- przesyłania pism na numer faksu : 62 594 45 72

Petenci mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania swoich spraw w sądzie. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz 721 z późn. zm.).

Osoby uprawnione do usługi tłumacza migowego są zobowiązane zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na trzy dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyjątkiem nagłych wypadków) w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej Sądu Rejonowego w Krotoszynie, pokój 115 piętro budynku sądu przy ul. H.Sienkiewicza 11, fax 62 594 45 72 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail : administracja@krotoszyn.sr.gov.pl. Po dokonaniuzgłoszenia Sąd zapewnia obsługę osoby uprawnionej na zasadach określonych w ustawie.

 

Podstawa prawna:

Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się z dnia 19 sierpnia 2011 roku (Dz. U. z 2011 nr 209 poz. 1243).