Godziny urzędowania

Godziny urzędowania  Sądu Rejonowego w Krotoszynie
Kasa
Biuro podawcze

 

 

Godziny urzędowania Sądu

od poniedziałku do piątku w godzinach 715-1515

 

Kasa sądu nieczynna

 

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Sądem Okręgowym w Kaliszu a Poczta Polską SA uprzejmie informujemy, iż uczestnicy postępowania sądowego mogą dokonywać w placówkach Poczty Polskiej SA opłat do spraw sądowych.

Grzywny, koszty i inne opłaty z wyjątkiem wpłat na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, do uiszczenia których wzywa sąd, od dnia 15 lipca 2015 roku mogą być realizowane na Poczcie Polskiej SA i są to operacje, z tytułu, których strona dokonująca wpłaty nie ponosi dodatkowych opłat manipulacyjnych.

 

Znaki opłaty sądowej będą do nabycia w biurze podawczym sądu (parter, pokój nr 13) w godzinach  730 - 1400.

 

Biuro podawcze

Biuro podawcze czynne jest w godzinach  715-1515.

 

 

Rejestr zmian dla: Godziny urzędowania