Druki pism

Wzory pism - I Wydział Cywilny

Informacje dot. spraw o stwierdzenie nabycia spadku. [Wersja PDF] [Wersja DOC]

Wniosek o doręczenie odpisu prawomocnego postanowienia. [Wersja PDF] [Wersja DOC]

 

 

 

Wzory pism - II Wydział Karny

Oświadczenie - zwrot kosztów dojazdu (Załącznik 9)  [Wersja PDF] [Wersja DOC]

Oświadczenie - zwrot utraconego zarobku (Załącznik 11)  [Wersja PDF] [Wersja DOC]

Oświadczenie - zwrot utraconego zarobku (Załącznik 14)  [Wersja PDF] [Wersja DOC]

 

 

Wzory pism - III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego. [Wersja PDF] [Wersja DOC]

Wniosek o odpis postanowienia [Wersja PDF] [Wersja DOC]

Sprawozdanie Nw. [Wersja PDF] [Wersja DOC]

Sprawozdanie Kuratora Op [Wersja PDF] [Wersja DOC]

Sprawozdanie Opiekuna Op [Wersja PDF] [Wersja DOC]

Sprawozdanie Opiekuna Opm [Wersja PDF] [Wersja DOC]

 

 

Wzory pism - IV Wydział Ksiąg Wieczystych

 Wzory formularzy Ministerstwa Sprawiedliwości.

 Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej.

 Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej.

 Wniosek o wpis w księdze wieczystej.
Wzory wypełnienia wniosków:

Wniosek o wpis w KW - poprawienie I-O

Wniosek o odpis KW

Wniosek o wpis w KW - wpis hipoteki

Wniosek o wpis w KW - wpis własności

Wniosek o wpis w KW - wykreślenie hipoteki

Wniosek o założenie KW - założenie KW dla lokalu w spółdzielni mieszkaniowej

Wniosek o załozenie KW - założenie KW w miejsce księgi dawnej

 

 

Rejestr zmian dla: Druki pism

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krotoszynie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-24
Publikacja w dniu:
2021-02-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krotoszynie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-18
Publikacja w dniu:
2021-02-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krotoszynie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-18
Publikacja w dniu:
2021-02-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krotoszynie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-18
Publikacja w dniu:
2021-02-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krotoszynie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-02
Publikacja w dniu:
2020-09-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krotoszynie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-02
Publikacja w dniu:
2020-09-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krotoszynie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-07-15
Publikacja w dniu:
2020-07-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krotoszynie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-06-08
Publikacja w dniu:
2020-06-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krotoszynie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-06-04
Publikacja w dniu:
2020-06-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krotoszynie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-28
Publikacja w dniu:
2020-05-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krotoszynie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-27
Publikacja w dniu:
2020-05-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krotoszynie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-18
Publikacja w dniu:
2020-05-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krotoszynie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-18
Publikacja w dniu:
2020-05-18
Opis zmiany:
b/d