Wydziały

 

I Wydział Cywilny

 

Przewodniczący: SSR Paweł Trawiński

II piętro, numer pokoju: 207

Kierownik sekretariatu: Katarzyna Konarkowska

I piętro, numer pokoju: 111

tel. 62 725-11-03

fax. 62 594-45-71

e-mail: cywilny@krotoszyn.sr.gov.pl

 

godziny przyjmowania interesantów:

w poniedziałki w godzinach 715-1515

od wtorku do piatku w godzinach 715-1515


Właściwość rzeczowa:

Do rozpoznawania spraw z zakresu prawa cywilnego i nieprocesowego


 

II Wydział Karny

 

Przewodniczący: SSR Małgorzata Kurjata

II piętro, numer pokoju: 208

Kierownik sekretariatu: Maria Gołębiowska

I piętro, numer pokoju: 102

tel. 62 725-11-08

fax. 62 594-45-73

e-mail: karny@krotoszyn.sr.gov.pl

 

godziny przyjmowania interesantów:

w poniedziałki w godzinach 715-1515

od wtorku do piatku w godzinach 715-1515


 Właściwość rzeczowa:

  • sprawy z zakresu prawa karnego
  • sprawy określone w kodeksie karnym skarbowym
  • środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydanych przez prokuratora w postępowaniu przygotowawczym w wypadkach przewidzianych w ustawie
  • wnioski prokuratora w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania
  • sprawy o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego
  • sprawy o wykroczenia

 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

 

Przewodniczący: SSR Zuzanna Lenarczyk

II piętro, numer pokoju: 114

Kierownik sekretariatu: Donata Łagoda

II piętro, numer pokoju: 216

tel. 62 725-11-13

fax. 62 594-45-76

e-mail: rodzinny@krotoszyn.sr.gov.pl

 

godziny przyjmowania interesantów:

w poniedziałki w godzinach 715-1515

od wtorku do piatku w godzinach 715-1515


Właściwość rzeczowa:

Do rozpoznawania spraw:

  • z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
  • dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich,
  • dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających i psychotropowych,
  • należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych przepisów.

 

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

 

Starszy referendarz sądowy: Jarosław Raczkiewicz

parter, numer pokoju: 2

tel. 62 725-11-45

Kierownik sekretariatu: Hanna Praczyk

parter, numer pokoju: 11

tel. 62 725-11-18

fax. 62 594-45-74

e-mail: ksiegi@krotoszyn.sr.gov.pl

 

godziny przyjmowania interesantów:

w poniedziałki w godzinach 715-1515

od wtorku do piatku w godzinach 715-1515

od poniedziałku do piątku przyjmowanie wniosków wieczystoksięgowych w godzinach 730-1430

 

Właściwości rzeczowe:

Do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz do innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczysto księgowego

Rejestr zmian dla: Wydziały