Sprawa I Ns 174/2018

Sygnatura sprawy:
I Ns 174/2018
Rodzaj sprawy
Stwierdzenie nabycia własności nieruchomości w inny sposób niż przez zasiedzenie - rolne
Wydział:
I Wydział Cywilny
Data:
2018-05-22
Sala:
4
Godzina:
10:00:00
Przewodniczący
Lucyna Szczepecka