Sprawa II Ko 566/2017

Sygnatura sprawy:
II Ko 566/2017
Rodzaj sprawy
Sprawy karne - Zmiana kary grzywny na pracę społecznie użyteczną (art. 45 § 1 kkw)
Wydział:
II Wydział Karny
Data:
2017-10-18
Sala:
7
Godzina:
09:10:00
Przewodniczący
Dorota Wojtkowiak-Mielicka