Sprawa III Nsm 315/2017

Sygnatura sprawy:
III Nsm 315/2017
Rodzaj sprawy
Zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka (art. 101 § 3 k.r. i op.)
Wydział:
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Data:
2017-12-15
Sala:
210
Godzina:
09:00:00
Przewodniczący
Zuzanna Lenarczyk