Sprawa III Nsm 85/2016

Sygnatura sprawy:
III Nsm 85/2016
Rodzaj sprawy
Wydanie dziecka, powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej oraz zmianę kontaktów z małoletnimi
Wydział:
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Data:
2018-07-20
Sala:
210
Godzina:
09:00:00
Przewodniczący
Zuzanna Lenarczyk