Sprawa III RNs 23/2018

Sygnatura sprawy:
III RNs 23/2018
Rodzaj sprawy
Sprawy z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego osób pełnoletnich - Umieszczenie w domu pomocy społecznej
Wydział:
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Data:
2018-05-22
Sala:
poza sądem
Godzina:
10:00:00
Przewodniczący
Zuzanna Lenarczyk