Sprawa I C 1283/2019

Sygnatura sprawy:
I C 1283/2019
Rodzaj sprawy
Pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 kpc)
Wydział:
I Wydział Cywilny
Data:
2020-09-25
Sala:
109
Godzina:
09:30:00
Przewodniczący
Paweł Trawiński