Sprawa III Nsm 220/2018

Sygnatura sprawy:
III Nsm 220/2018
Rodzaj sprawy
Zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka (art. 101 § 3 k.r. i op.)
Wydział:
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Data:
2018-07-20
Sala:
210
Godzina:
08:45:00
Przewodniczący
Zuzanna Lenarczyk