Sygnatura akt I Ns 195/18

W Sądzie Rejonowym w Krotoszynie za sygnaturą I Ns 195/18 złożony został wykaz inwentarza po

Macieju Wojtkowiaku zmarłym dnia 14.10.2017 r. (PESEL 51022416375),

ostatnio stale zamieszkałym w Krotoszynie, ul. Zdunowska 38.

Pouczenie

- ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

- każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą uprawnionym do zachowku lub spadkobiercą, albo wykonawcą testamentu lub też wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkobiercy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.