Rzecznik prasowy

Zadania związane ze współpracą poszczególnych sądów rejonowych ze środkami masowego przekazu wykonują prezesi lub wiceprezesi tych sądów (podstawa prawna § 30 ust.1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 23 lutego 2007r. - regulamin urzędowania sądów powszechnych )

Rejestr zmian dla: Rzecznik prasowy