Reorganizacja Sądów - 1 stycznia 2015 roku

W związku ze zmianami organizacyjnymi wchodzącymi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku na mocy przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1404) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Kaliszu obecna struktura organizacyjna Sądu Rejonowego ulegnie zmianie.

Od dnia 1 stycznia 2015 roku w wyniku utworzenia z tym dniem Sądu Rejonowego w Krotoszynie ze struktury organizacyjnej Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim zostaną wyłączone Zamiejscowe Wydziały z siedzibą w Krotoszynie.

Obsługę finansową Sądu Rejonowego w Krotoszynie  od dnia 1 stycznia 2015 roku będzie prowadził Sąd Okręgowy w Kaliszu.

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2015 roku nastąpi zmiana rachunków bankowych.