Ogłoszenie w sprawie Sygnatura akt I Ns 154/18

Sąd Rejonowy w Krotoszynie informuje, że w dniu 26.03.2018 r. wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po

zmarłej w dniu 21.02.2018 r. w Krotoszynie i tu mającej ostatnie miejsce pobytu

Alinie Marii Biernat z domu Maciejewskiej, córce Jana i Heleny.

Spis inwentarza dokonany został przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krotoszynie - Tomasza Kuderskiego prowadzącego Kancelarię Komorniczą w Krotoszynie, przy ul. Rawickiej 1.

Ze spisem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taka potrzebę dostatecznie uzasadni.