Ogłoszenie w sprawie I Ns 571/17

          Sąd Rejonowy w Krotoszynie informuje, że w dniu 18.12.2017 r. wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po zmarłej dnia 28.10.2016 r. w Krotoszynie i tu mającej ostatnie miejsce pobytu

Reginie Urszuli Tomczak z domu Panek, córce Jana i Pelagii.

          Spis inwentarza dokonany został przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krotoszynie -  Andrzeja Sikorskiego prowadzącego kancelarię Komorniczą w krotoszynie, Rynek 1.

          Ze spisem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.