OGŁOSZENIE O ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W KALISZU UŻYTKOWANYCH W SĄDZIE REJONOWYM W KROTOSZYNIE

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004, ze zm.) Sąd Okręgowy w Kaliszu informuje o zużytych i zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego z przeznaczeniem do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania, oddania w najem lub dzierżawy lub darowizny:

Rejestr zmian dla: OGŁOSZENIE O ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W KALISZU UŻYTKOWANYCH W SĄDZIE REJONOWYM W KROTOSZYNIE

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krotoszynie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-04-28
Publikacja w dniu:
2022-04-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krotoszynie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-04-28
Publikacja w dniu:
2022-04-28
Opis zmiany:
b/d