Ogłoszenie I Ns 55/17

Sygn. akt I Ns 55/17

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Krotoszynie I Wydział Cywilny informuje, że w dniu 21.03.2017 r.  wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Damianie Józefie Hoffmann synu Romana i Małgorzaty zam. 26.12.2016 r. w Czarnym Sadzie i tu mającym ostatnie miejsce pobytu.

Spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku, zapisobiorcy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności wobec spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych albo długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ze spisem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.