Nabór ofert na realizację zadania Narodowego Programu Zdrowia

                        Nabór ofert 

 

                   na realizację zadania Nr 1  zawartego  w Narodowym Programie Zdrowia

,,Realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych  oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej”,

które będzie realizowane w Ośrodku Kuratorskim nr 1 w 63-700 Krotoszyn, przy ulicy Benicka 3, przy Sądzie Rejonowym w Krotoszynie

Zadanie służy realizacji celu operacyjnego Nr 3 ,,Promocja zdrowia psychicznego” NPZ.

 

Zadanie może być realizowane od września 2021r. do listopada 2021r.

Termin składania ofert:  13 sierpnia 2021r.

Forma składania ofert: papierowa na adres: Sąd Rejonowy w Krotoszynie, ul. Sienkiewicza 11, 63-700 Krotoszyn, lub elektroniczna na adres e-mail: administracja@krotoszyn.sr.gov.pl

 

Pula środków ogółem:  4.500 zł

 

Opis grupy docelowej zadania:

Zadanie skierowane jest do  nieletnich, wobec których Sąd zastosował środek wychowawczy w postaci skierowania do Ośrodka Kuratorskiego nr 1 w 63-700 Krotoszyn, przy ulicy Benicka 3, przy Sądzie Rejonowym w Krotoszynie

Grupa ta, to nieletni którzy popełnili czyny karalne lub przejawiają objawy demoralizacji.

Grupa docelowa liczyć będzie  4-15 osób / dziewczęta i chłopcy/

 

Cel zadania:

Realizacja zadania Nr 1 celu operacyjnego Nr.3 Narodowego Programu Zdrowia

Mając na uwadze wspieranie rozwoju nieletnich oraz współzależność zdrowia psychicznego              i fizycznego zadanie powinno zawierać kluczowe elementy pracy z młodzieżą                                          w  następujących obszarach:

- rozwijanie podstawowych kompetencji jako sposobu ochrony zdrowia psychicznego                          i poprawę kondycji psychicznej młodzieży, w tym umiejętności komunikacji społecznej                       i wewnętrznej

- promowanie wiedzy i umiejętności na temat korzystania z nowych technologii komunikowania tak, by utrzymywać zdrowie psychiczne  oraz  przeciwdziałanie w zakresie różnych zachowań ryzykownych dla zdrowia psychicznego poprzez dostarczenie odpowiedniej informacji oraz wzmacnianie czynników chroniących i redukujących czynniki ryzyka

- promowanie wiedzy i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych

- wspieranie rozwoju młodzieży przez sport

 

Formy realizacji zajęć: Zajęcia korekcyjno-edukacyjne, psycho-edukacyjne, socjoterapeutyczne i profilaktyczne

 

W związku z koniecznością kontynuacji działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 na terenie naszego kraju przy realizacji zadań należy bezwzględnie przestrzegać zasad higieny osobistej przez osoby realizujące zadanie, z wykorzystaniem środków dezynfekujących i środków ochrony osobistej. Zadanie należy prowadzić z uwzględnieniem zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz bezwzględnie przestrzegając procedur i zaleceń wydanych przez odpowiednie służby i organy Państwa.

Rejestr zmian dla: Nabór ofert na realizację zadania Narodowego Programu Zdrowia

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krotoszynie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-07-15
Publikacja w dniu:
2021-07-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krotoszynie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-07-15
Publikacja w dniu:
2021-07-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krotoszynie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-07-15
Publikacja w dniu:
2021-07-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krotoszynie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-07-15
Publikacja w dniu:
2021-07-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krotoszynie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-07-15
Publikacja w dniu:
2021-07-15
Opis zmiany:
b/d