Mediacje

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu


Dodatkowe informacje na temat mediacji możecie Państwo znaleźć na stronach internetowych Sądu Okręgowego w Kaliszu  oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

 

Artykuły