Informacja o dniach wolnych od pracy - 16 czerwca 2017 roku oraz 14 sierpnia 2017 roku

W związku z Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Krotoszynie oraz Dyrektora Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 12 kwietnia 2017 roku nr A 0000-8/2017, dni: 16 czerwca 2017 roku i 14 sierpnia 2017 roku ustalone zostały dniami wolnymi od pracy w Sądzie Rejonowym w Krotoszynie z jednoczesnym obowiązkiem ich odpracowania w dniach 10 czerwca 2017 roku oraz 26 sierpnia 2016 roku.

 

Treść zarządzenia: