Podstawa prawna

Sądy działają na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr  98, poz. 1070 z późn. zm.).

Sąd Rejonowy w Krotoszynie - utworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 padziernika 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz.1404).

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna