Jesteś tutaj: Strona główna

Sąd Rejonowy w Krotoszynie

Aktualności

Kasa Sądu

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Sądem Okręgowym w Kaliszu a Poczta Polską SA uprzejmie informujemy, iż uczestnicy postępowania sądowego mogą dokonywać w placówkach Poczty Polskiej SA opłat do spraw sądowych.

Grzywny, koszty i inne opłaty, do uiszczenia których wzywa sąd, od dnia 15 lipca 2015 roku mogą być realizowane na Poczcie Polskiej SA i są to operacje, z tytułu, których strona dokonująca wpłaty nie ponosi dodatkowych opłat manipulacyjnych.

Reorganizacja Sądów - 1 stycznia 2015 roku

W związku ze zmianami organizacyjnymi wchodzącymi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku na mocy przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1404) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Kaliszu obecna struktura organizacyjna Sądu Rejonowego w  ulegnie zmianie.

 

"Ruszyły internetowe portale orzeczeń"

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Sprawiedliwości wszystkie Sądy Apelacyjne uruchomiły dzisiaj Internetowe Portale Orzeczeń.

Pod adresem http://orzeczenia.ms.gov.pl znajdują się linki do Portali w każdym z 11 Sądów Apelacyjnych, na których systematycznie, po poddaniu procesowi anonimizacji, będą umieszczane orzeczenia sądowe.
Warto przy tym zaznaczyć, że już od stycznia 2012 r. w ramach Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu działa Portal Orzeczeń, który dostępny jest pod adresem https://orzeczenia.wroclaw.sa.gov.pl.

 

Najczęściej czytane

Wydziały

I Wydział Cywilny II Wydział Karny III Wydział Rodzinny i Nieletnich IV Wydział Ksiąg Wieczystych     I Wydział Cywilny   Przewodniczący: SSR Karolina [...]

Podstawa prawna

Sądy działają na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr  98, poz. 1070 z późn. zm.). Sąd [...]

Informacje

Sąd Rejonowy w Krotoszynie
ul. H. Sienkiewicza 11
63-700 Krotoszyn

tel. 62 725-11-00
fax 62 594-45-70

 

Jednostka Nadrzędna